Lovely courtyard in Sidi Bou Said, Tunisia

Lovely courtyard in Sidi Bou Said, Tunisia

Advertisements